WysteriaRocking

TFP

TFP gör vi ibland. Det står för ”Time For Print” och innebär en fotografering där ingen ersättning går ut till någon inblandad part. TFP är snarare ett samarbete mellan fotograf och modell som går ut på att bygga på sin erfarenhet och portfolio. Vem som helst kan bli TFP-modell. Inför TFP-sessionen är det vanligt att man kommer överens om ett tema för bilderna eftersom det blir lättare att jobba efter en inriktning.

OBS! Du ska helst ha fyllt 18 år. Är du mellan 15 och 17 måste du ha målsmans tillstånd skriftligt. Vi tar bara i undantagsfall modellbilder på någon som är under 15 år.

SusannaBefore Sister Sinister